Darba laiks

Bildes no kolhoza "Naukšēni" fotoalbūma "Lielo cerību pavasari gaidot" (1979)

PAR MUZEJU   /   KRĀJUMS     

  

Naukšēnu Cilvēkmuzeja krājuma veidošanas mērķis ir, saglabājot materiālās un nemateriālās liecības par Naukšēnu novada vēstures notikumiem caur indivīdu pieredzi, kas ļauj mūsdienu cilvēkam labāk izprast iepriekšējo paaudžu likteņu un vēsturisko notikumu kopsakarības Ziemeļvidzemē, attīstīt muzeja krājumu kā pētniecības un izglītības platformu.

Naukšēnu Cilvēkmuzeja krājuma hronoloģiskos ietvarus veido 19.gadsimts līdz mūsdienām. Krājumā var tikt pieņemti arī tādi priekšmeti, kas ir senāki par krājuma hronoloģiskajiem ietvariem, ja tie ir saistīti ar Naukšēnu vai Ziemeļvidzemes vēsturi. Naukšēnu Cilvēkmuzeja krājuma ģeogrāfiskos ietvarus veido Ziemeļvidzemes teritorija. Pamatā muzeja krājumu veido Naukšēnu iedzīvotāju muzejam dāvinātās lietas, kuras nākušas no viņu ģimenes un kuras izmantojuši viņu vecāki vai vecvecāki.

Muzeja krājums raksturo šādas tēmas:

1.    19.gadsimts Naukšēnu pagasta teritorijā.
2.    Naukšēnu muižas vēsture.
3.    20.gadsimta sākums līdz Latvijas neatkarības iegūšanai 1918.gadā.
4.    Latvijas laiki Naukšēnu pagasta teritorijā, 1918.-1940.gads.
5.    Otrais pasaules karš.
6.    Latvijas PSR laiki.
7.    Kolektīvās saimniecības Naukšēnu novada teritorijā.
8.    Dzīve Naukšēnu pagastā pēc neatkarības atgūšanas 1991.gadā līdz mūsdienām.

Bildes no ceļojošā Naukšēnu PTS - 1 akrobātikas sekcijas fotoalbuma (1960-1962)

Izstādes un ekspozīcijas apskatei

P.      -

O.     - 

T.      10.00-17.00

C.      10.00-17.00

P.       10.00-18.00

S.      10.00-18.00  (1.maijs-1.oktobris)

SV.     - 

Built with Berta