Projekts „Sēdi un lasi”

Dodoties uz kādu vietu, vienmēr rodas jautājums – bet ko tur var darīt? Projekts „Sēdi un lasi” ir iesākums Naukšēnu apdarināšanai ar lietām, ko šeit var darīt. Šis projekts paredz izvietot Naukšēnu teritorijā dažādās vietās grāmatas, kuras Naukšēnu viesi, kā arī vietējie iedzīvotāji varētu palasīt. Lai grāmatām mūžs būtu garāks, tās paredzēts veidot ūdens un huligānu drošas – ielaminētas un piestiprinātas pie soliņiem vai citām vietām. Padomāšu arī par tiem, kuriem redze sliktāka – dažas grāmatas veidošu lieliem burtiem rakstītas. Grāmatas paredzēts veidot dažādām gaumēm – dzeja, stāsti, pasakas, teikas. Ar laiku varētu tikt izveidota karte ar grāmatu atrašanās vietām.

PROJEKTI

Projekts „Cilvēkstāsti”

Fotogrāfijām ir rāmji, grāmatām ir vāki, kas tās ierobežo. Cilvēku stāstiem nav robežu – tie ir patiesi un bezgalīgi, atklājot mums gan vēstures faktus, gan izstāstot mums par pašu stāstītāju. Naukšēnu novadā ir daudzi cilvēki gados ar ļoti bagātu dzīves pieredzi. Daži no viņiem vēl atceras pirmos brīvvalsts laikus, vairāki ir pavadījuši daļu savas dzīves izsūtījumā Sibīrijā, visi ir gājuši cauri un padomju iekārtas īpatnībām, dzīvei ar ierobežotām materiālām iespējām, ar vienu „patiesību” sabiedrībā, bet citu pārliecību sirdī . Mūsdienu jauniešiem jau 20-25 gadus sena vēsture šķiet pilnīgi neiedomājama realitāte – bez patērētāju sabiedrības materiālo lietu pārpilnības, bez virtuāliem saziņas līdzekļiem. Vecākās paaudzes cilvēku stāsti ir tik pat liela vēsturiska bagātība kā materiālās vēstures liecības. Projekts “Cilvēkstāsti” ir nepieciešams, lai nepieļautu, ka šī kultūrvēsturiskā informācija aiziet nebūtībā līdz ar viņiem pašiem. Turklāt šis projekts palīdzēs piepildīt Cilvēkmuzeja misiju: „padarīt pieejamas plašākai sabiedrībai Ziemeļvidzemes un īpaši Naukšēnu novada (..) nemateriālās vēstures liecības”. Projekta mērķis ir Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļas saglabāšana un popularizēšana, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas un piesaistot tai Cilvēkmuzeja auditoriju un paplašinot kultūrvēsturiskā mantojuma interesentu un lietotāju loku (īpaši jaunākās paaudzes vidū), kā arī radīt kultūrvēsturiskā mantojuma daļas ilglaicīgas izmantošanas iespējas. Projekta uzdevums ir uzklausīt un iemūžināt videoformātā 10 Naukšēnu novadā dzīvojošo pensionāru stāstus par desmit tēmām, kuras ir svarīgas jebkura cilvēka dzīvē: bērnība, vecāki, karš (izsūtījums), skola, mīlestība, bailes, laime (prieks), darbs, ēdiens, apģērbs. Pensionāri tiks izvēlēti, aptaujājot vietējos iedzīvotājus un izvēloties tos, kuru dzīves gājums visplašāk un precīzāk spētu atklāt vēsturisko notikumu un cilvēku likteņu mijiedarbību. Projekts tiks īstenots, viesojoties pašreizējā dzīvesvietā pie 10 pensijas vecuma cilvēkiem Naukšēnu novadā un filmējot viņu stāstus par iepriekšminētajām tēmām, intervētājs virzīs sarunu un uzdos jautājumus par attiecīgajām tēmām, pašam videomateriālā paliekot neredzamam. Uzfilmētais materiāls tiks montēts, izveidojot 10 apmēram 30 minūtes garas īsfilmas par katru no iepriekšminētajām tēmām. Projekta mērķauditorija ir visa vecuma cilvēki, kuriem interesē Naukšēnu novada, Vidzemes un Latvijas vēsture un tās iedzīvotāju likteņi. Tā kā projekta „gala produkts” - īsfilmas tiks izmantotas muzejpedagoģisko programmu izveidei, specifiska mērķauditorija ir jaunieši un bērni, kuriem, kā jau minēts, 25 gadus sena vēsture ir ļoti liela eksotika un pilnīgi neatpazīstama realitāte.

Built with Berta